Alia adreso por ĉi paĝo estas http://www.corobu.com/vortaro/10.html

tourisme et transports

turismo kaj trafiko

accélérer

aiguiller

aller

amortir(un choc)

s’arrêter

atteler

barrer(un canot)

camper

circuler

conduire(mener)

conduire(voiture)

faire le chauffeur

crever(intr)

dépasser–doubler

entrer en collision

courir le monde

dérailler

démarrer

se déplacer avec

un véhicule

déraper

embrayer une vitesse

faire une excursion

freiner

gouverner un navire

graisser un véhicule

guider

klaxonner

lubrifier

mouiller

être en panne

parquer

se perdre

piloter(un avion)

pédaler

pomper

se promener

ralentir

remorquer

réparer

rôder un véhicule

faire du stop

virer

tourner

traverser(ville)

traverser(pont)

vagabonder

visiter

voyager

––––––––––

accident

aéroport

agence de voyage

aile

allée

ancre

asphalte

autobus

automobile

autoroute

aventure

avenue

avertisseur

aviation

avion

bac

bagage

barque

barrière

bastingage

bateau

batterie

bicyclette

billet

bouchon(circ)

bouée(mar)

bougie(véh)

boulevard

boussole

boy–scout

buffet(gare)

cabine

cale(soute)

canal

capot

caravane

carrefour

carte routière

chaîne

chambre à air

châssis

chauffeur

chaussée

chemin de fer

chenal

circulation

clignotant

coffre

consigne

compartiment

débarcadère

dérapage

disque

écluse

enjoliveur

essence

excursion

frein

fuselage

garage

gare

garde boue

guide

guidon

hélice

hélicoptère

hôtesse de l'air

huile

hôtel

klaxon

lest

locomotive

malle

mât

métro

motocyclette

moteur

moyeu

navire

ornière

panne

parc

pare–brise

pare–choc

parking(auto)

pavé

passage à niveau

peau de chamois

pédale

pédale d'accélération

pédale de frein

phare de véhicule

phare de mer

pilote

pirate

place

pneu

pompe

pont

pont de navire

port

poteau indicateur

pot d'échappement

priorité

quai

quille( navire)

radeau

rail

rame(bateau)

rayon( vélo)

réservoir

restaurant

rond–point

roue

roue de secours

route

route quatre voies

rue

sac à dos

scooter

selle

signal routier

station

station service

steward

taxi

tente

tourisme

train

trajet

tramway

trolleybus

trottoir

tunnel

vagabond

valise

vélo

vélomoteur

ventilateur

viaduc

virage

vitre

voie

voile

volant

voyage collectif

voyageur

wagon

yacht

retour à l'index

akceli

komuti

iri

amortizi

halti

jungi

stiri

tendumi–kampadi

cirkuli

konduki

stiri

ŝofori

krevi

preterpasi

kolizii–karamboli

migri

eltrakiĝi

starti

veturi

            

jori

kluĉi rapidumon

ekskursi

bremsi

stiri

ŝmiri

gvidi

hupi

lubriki

ankri

panei

parki

vojerari–misvoji

stiri

pedali

pumpi

promeni

malakceli

remorki

fliki

erodi

petveturi–aŭtostopi

ĝiri

giri

traveturi

transveturi–surveturi

vagi

viziti

vojaĝi

––––––––––

akcidento

flughaveno

vojaĝagentejo

alo

aleo

ankro

asfalto

aŭtobuso

aŭtomobilo

aŭtostrado

aventuro

avenuo

avertilo

aviado

aviadilo

pramo

bagaĝo

ŝipeto

bariero

pavezo

boato

baterio

biciklo

bileto

vojŝtopo–trafikŝtopo

buo

sparkilo

bulvardo

kompaso

skolto

bufedo

kajuto

holdo

kanalo

kapoto

ruldomo–loĝveturilo

vojkruciĝo 

vojmapo

ĉeno

aerkamero

framo

ŝoforo

ŝoseo

fervojo

ŝanelo

trafiko

ĝirblinkilo

kofro–bagaĝujo

deponejo

kupeo

 varfo– ĝetkajo

joro

signaldisko

kluzo

 

benzino

ekskurso

bremso

fuzelaĝo

garaĝo

stacidomo

kotŝirmilo

ĉiĉerono

stirilo

helico

helikoptero

stevardino

oleo

hotelo

hupo

balasto

lokomotivo

kofro

masto

subtrajno

motorciklo

motoro

nabo

ŝipo

vojsulko

paneo

parko

ventŝirmilo

bufro

aŭtejo

pavimo

traknivela pasejo

ŝamo

pedalo

gaspedalo

bremspedalo

reflektoro

lumturo

piloto

pirato

placo

pneŭmatiko

pompilo

ponto

ferdeko

haveno

vojmontrilo

damp’skatolo

pasrajto–prioritato

kajo

kilo

floso

relo

remo

radiuso

rezervujo

restoracio

girplaco 

rado

vicrado

vojo

kvarvoja ŝoseo

strato

tornistro

skotero

selo

trafiksignalo

stacio

aŭtoservejo

stevardo

taksio

tendo

turismo

trajno

vojiro

tramvojo

trolebuso

trotuaro

tunelo

vagabondo

valizo

biciklo

mopedo

ventolilo

viadukto

vojkurbiĝo

vitro–glaco

trako

velo

stirilo

karavano

pasaĝero

vagono

jakto