Alia adreso por ĉi paĝo estas http://www.corobu.com/vortaro/23.html

Verbes B

Verboj B
babiller

bâcher

bachoter

bâcler

badigeonner

badiner

bafouer

bafouiller

se bagarrer

––––––––

baguenauder

––––––––

baigner (tr)

se baigner

baigner (intr)

bâiller

––––––––

bâillonner

––––––––

––––––––

baiser

––––––––

baisser (tr)

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

baisser(intr)

––––––––

se baisser

––––––––

se balader

balafrer

balancer (tr)

––––––––

––––––––

balancer (intr)

––––––––

se balancer

––––––––

balayer

––––––––

––––––––

balbutier

baliser

ballaster

ballonner (tr)

ballotter

banaliser

––––––––

bander

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

bannir

––––––––

––––––––

banqueter

baptiser

baragouiner

––––––––

baratiner

––––––––

baratter

barber

barboter

––––––––

barbouiller

––––––––

être barbouillé

barder

––––––––

barioler

barrer

––––––––

––––––––

barricader

––––––––

se barricader

barrir

basculer

––––––––

baser

se baser sur

batailler

––––––––

––––––––

batifoler

bâtir

––––––––

––––––––

bâtonner

battre

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

bavarder

baver

––––––––

bazarder

––––––––

béatifier

bêcher

––––––––

––––––––

becqueter

bedonner

béer

bégayer

––––––––

bêler

bénéficier

––––––––

bénir

––––––––

bercer

––––––––

––––––––

berner

besogner

bétonner

beugler

––––––––

beurrer

biaiser

––––––––

bibliographier

bichonner

––––––––

bidouiller

biffer

bifurquer

––––––––

––––––––

bigarrer

––––––––

se biler

biner

biseauter

––––––––

bitumer

bizuter

blaguer

––––––––

––––––––

––––––––

blâmer

blanchir

––––––––

––––––––

––––––––

blanchir (intr)

blasphémer

blatérer

blêmir

blesser

bleuir

bleuir (intr)

blinder

––––––––

bloquer

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

se blottir

––––––––

––––––––

bluffer

bluter

bobiner

boire

––––––––

––––––––

––––––––

boiser

––––––––

––––––––

––––––––

boiter

boitiller

bombarder

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

bomber (tr)

bomber (intr)

bondir

––––––––

––––––––

––––––––

bonifier

se bonifier

border (tr)

border (intr)

border le lit

botteller

botter

boubouler

boucaner

––––––––

boucher

––––––––

––––––––

bouchonner

––––––––

boucler

––––––––

––––––––

––––––––

bouder (intr)

––––––––

bouder (tr)

bouffer

––––––––

––––––––

bouffir

––––––––

bouffonner

bouger (tr)

bouger (intr)

bougonner

bouillir (intr)

bouillir (tr)

bouillonner

bouillotter

boulanger

bouleverser

––––––––

––––––––

boulonner

bouquiner

bourdonner

bourgeonner

bourlinguer

bourrer (tr)

––––––––

être bourré

boursoufler

bousculer

––––––––

––––––––

bousiller

bouter

boutonner

bouturer

––––––––

boxer

––––––––

boycotter

braconner

––––––––

––––––––

––––––––

brader

––––––––

brailler

––––––––

––––––––

––––––––

braire

braiser

bramer

brancher

––––––––

––––––––

––––––––

brandir

branler (tr)

branler (intr)

braquer

––––––––

––––––––

––––––––

se braquer

braser

––––––––

brasser

––––––––

braver

bredouiller

breveter

bricoler

––––––––

––––––––

brider

––––––––

––––––––

brillanter

briller

––––––––

––––––––

––––––––

brimer

––––––––

brinquebaler

brimbaler (tr)

brimbaler (intr)

briquer

briqueter

briser (tr)

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

briser (intr)

brocanter

broder

––––––––

broncher

––––––––

bronzer (tr)

––––––––

bronzer (intr)

brosser

––––––––

––––––––

brouetter

brouiller

––––––––

––––––––

––––––––

––––––––

se brouiller

––––––––

––––––––

––––––––

faire brouter

brouter

broyer

––––––––

bruiter

brûler (tr)

brûler (intr)

––––––––

brumasser

brumiser

brunir (tr)

brunir (intr)

brusquer

––––––––

brutaliser

––––––––

––––––––

bureaucratiser

buriner

––––––––

buter

––––––––

se buter

butiner

––––––––

butter

retour à l'index

babili

toloŝirmi

ekzameniĝumi

fuŝi

ŝmiri

ŝerci

ofendmoki

balbutaĉi

batiĝi

interbatali

gapvagi

pasumi

bani

sin bani

baniĝi en

oscedi

faŭki

buŝoŝtopi

informŝtopi

silentigi

kisi

fiki

mallevi

malaltigi

mallaŭtigi

malfortigi

malheligi

sin klini

kliniĝi

malfortiĝi

malakriĝi

promeni

strekvundi

balanci

kompensi

svingi

oscili

heziti inter

balanciĝi

svingiĝi

balai

rastumi

skani

balbuti

signalizi

balasti

ŝveligi

balance skui

banalizi

sendistingigi

bendi

vindi

cirkaŭligi

bandaĝi

streĉi

ekzili

forigi

forpeli

bankedi

bapti

fuŝparoli

ĵargoni

blablai

lavange babili

buterigi

tedi

vadi

padeli

fuŝpentri

ŝmiraĉi

senti naŭzon

lardumi

kovri

buntigi

bari

forstreki

stiri

barikadi

forte bari

sin enŝlosi

elefantbleki

baskuli

renversiĝi

bazi sur

baziĝi sur

batali

barakti

akre diskuti

petoli

konstrui

edifi

establi

bastoni

bati

venki

frapi

batmiksi

traviziti

pulsi

superi

babili

salivumi

bavi

forĵeti

forvendi

beatigi

ŝpati

pavi

arogantece fieri

beki

dikventriĝi

gapi

balbuti

fuŝparoli

ŝafbleki

profiti

akiri avantaĝon

beni

konsekri

luli

iluzii

pacigi

mistifiki

taskiĝi

betoni

muĝi

bovbleki

buterŝmiri

oblikvi

artifiki

bibliografumi

ame prizorgi

dorlote varti

umi

forstreki

disforkiĝi

alidirektiĝi

vojŝanĝi

buntigi

multkolorigi

gali

surplugi

beveli

klinrandigi

bitumi

novulumi

ŝerci

malseriozi

primoketi

blagi

mallaŭdi

blankigi

brogi

lavi

senkulpigi

blankiĝi

blasfemi

kamelbleki

palegigi

vundi

bluigi

bluiĝi

kirasi

blendi

bloki

impliki

obstakli

obstrukci

obturi

buligi sin

kaŭriĝi

alpremiĝi

fanfaroni

branokribri

bobeni

trinki

drinki (alkoholon)

ensorbi

sorbi

lignotegi

lignizi

arbarigi

arbarizi

lami

lameti

bombi (per bomboj)

bombardi

turmentetadi

incitadi

faske trafi

konveksigi

konveksiĝi

saltegi

ekkuri

eksalti

elsalti

plibonigi

pliboniĝi

borderi

bordi

subŝovi la littukojn

garbigi

botprovizi

strigobleki

viandfumaĵi

fiŝfumaĵi

ŝtopi

fermi

korki (botelon)

ĉifi

trafikŝtopiĝi

bukloligi

bukli

bukliĝi

fineldoni

paŭti

kolermutiĝi

paŭtignori

pufiĝi

malstriktiĝi

foruzi

ŝveligi

ŝveliĝi

burleski

movi

moviĝi

grumbli

boli

boligi

boli

boleti

panfari

emociegi

malordigi

malaranĝi

bolti

legi

zumi

burĝoni

trakuri la mondon

plenigi

supersatigi

supersati

ŝveligi

dispuŝi

tuŝegi

urĝi

fuŝi

peli

butoni

branĉoplanti

stiki

boksi

pugnobati

bojkoti

nelice fiŝi

ŝtelfiŝi

nelice ĉasi

ŝtelĉasi

forvendi

ĉipvendi

kriaĉi

kantaĉi

plorkrii

plori

azenbleki

stufi

cervobleki

konekti

kunigi

interesi

interesigi

svingi

svingi

esti malbone fiksita

direkti

ĝiriĝi

blokigi

konfliktigi

kontraŭadi

brazi

luti

miksi

bierfari

spiti

balbuti

patenti

memfari

aliigi

modifi

bridi

bridligi

malpotencigi

briligi

brili

flagri

lumi

majstri

turmenteti

ĉikani

svingi

svingaĉi

svingiĝi

zorge purigi

brikumi

rompi

frakasi

detrui

lacigi

interrompi

krevigi

rompiĝi

brokanti

brodi

troige raporti

grumbli

ĉevalstumbli

bronzi

brunigi

sunbruniĝi

brosi

malfajne priskribi

brosfarbi

ĉarumi

ĵami

konfuzi

perturbi

miksi

malpacigi

nubiĝi

nebuliĝi

eksamikiĝi

malkonkordiĝi

paŝti

paŝtiĝi

mueli

dispremi

sonefektigi

bruligi

bruli

arde deziri

nebuleti

ŝprucakvumi

brunigi

bruniĝi

abrupte trakti

trorapidigi

brutale trakti

turmenti

brutali

burokratismigi

grifeli

ĉizi

stumbli

kolizii

obstini

rikolteti

abele pluki?

ĉirkaŭkovri